• LOGIN
  • No products in the cart.

โรคหัวใจ

17

Mar'16

ผู้หญิงเริ่มวิ่ง ยิ่งรักษ์หัวใจ

  วันนี้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันบ้างคะ ป้าเคยได้ยินคำกล่าวนึงที่บอกว่า “ให้ผู้หญิงอดอาหารจนตาย ยังง่ายกว่าการให้เริ่มออกกำลังกาย” หลายๆ คนคงแย้งหัวชนฝา ว่าฉันก็ออกกำลังกายเป็นประจำ ก็ไม่ตายนะ ซึ่งป้าก็เห็นด้วยค่ะ (ป้าก็ออกกำลังกายนะคะ) แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้หญิงอีกมากพอสมควร ที่ยังไม่เริ่มออกกำลังกาย วันนี้ป้าเลยหยิบเอางานวิจัยที่น่าสนใจมาฝากค่ะ มีการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ใน British Journal of Sports Medicine เค้าทำการวิจัยว่า มีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อการป้องกันโรคหัวใจในผู้หญิงค่ะ ถ้าป้าลองถามว่า อะไรบ้างเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ …

Read More
Copyright © 2016. Whatdidsheeat?
X