• LOGIN
  • No products in the cart.

ดื่มน้ำ

24

Aug'17

เรามองข้ามสุขภาพของเด็ก ๆ กันไปหรือเปล่า ?

ป้าเองก็เป็นคนที่พูดถึงสุขภาพของวัยผู้ใหญ่ วัยรุ่นมาก็นักต่อนักแล้ว โอกาสนี้ป้าขอพูดถึงสุขภาพเด็กๆ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สำคัญต่อสังคมเช่นกันค่ะ หลายครั้งที่ป้าได้พูดถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินที่ไม่ครบถ้วน กินอาหารซ้ำๆ เลือกแต่ที่ตัวเองถูกใจ หรือการขาดชีวิตที่มีการขยับตลอดเวลา เพราะทั้งสองปัจจัยนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากมาย อาทิ ภาวะอ้วนลงพุง เบาหวาน โรคหัวใจ ซึ่งการเริ่มต้นปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสมนั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ยังเด็กค่ะ และที่สำคัญคือ วัยเด็กๆ นี่ล่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพราะหากปล่อยให้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เอื้อต่อการเกิดโรคแล้วล่ะก็ งานนี้บอกได้เลยค่ะว่าโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายจะสูงขึ้นแบบระยะยาวเลยค่ะ การป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งเบาหวาน ไต หัวใจหรือกระทั่งมะเร็ง ต้องเริ่มต้นวางรากฐานตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะ …

Read More
Copyright © 2016. Whatdidsheeat?
X