• LOGIN
  • No products in the cart.

ปล่อยลูกให้ดูโฆษณาอาหาร มีโอกาสทำให้เด็กอ้วน

ป้าไปเจอข่าวนึงมาค่ะ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Darthmouth ค้นพบถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กบางคนมีพฤติกรรมการกิน เกินควร พวกเขาศึกษาและพบว่าเด็กที่มีพันธุกรรมความเสี่ยงโรคอ้วน สมองส่วนที่เป็นศูนย์ให้รางวัล (Reward system) ซึ่งมีส่วนที่ทำให้คนเราทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซ้ำๆ เนื่องจากทำแล้วรู้สึกพึงพอใจ โดยสมองส่วนนี้ของพวกเขามีการทำงานมากกว่าเด็กที่ไม่มีพันธุกรรมดังกล่าว ในขณะที่ชมโฆษณาฟาสฟู้ด โดยผลของการศึกษาครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sceinces. เมื่อเดือนธันวาคม 2559

การศึกษานี้ต้องการจะศึกษาว่ายีนส์โรคอ้วนนี้ตอบสนองจากการโฆษณาอาหารหรือตัวแปรอื่นๆอย่างไรบ้าง Kristina M. Rapuano บัณฑิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและสมอง (Psychological and Brain Sciences) จากมหาวิทยาลัย Darmounth ได้กล่าวว่า

การศึกษาโครงสร้างของสมองที่ยังมีการพัฒนา และส่วนของศูนย์รางวัลของพวกเขาช่วยอธิบายว่าเหตุใดเด็กที่มีพันธุกรรมความเสี่ยงโรคอ้วนจึงมีแนวโน้มจะรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากเกินควร

พวกเขาได้ใช้สื่อโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์เพื่อตรวจวัดการทำงานของสมองแทนการใช้ภาพนิ่งตามการศึกษาทั่วไปในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกับสถานการณ์ชีวิตจริงได้ดียิ่งขึ้น โดยการทดลองนี้ พวกเขาจะให้เด็กอายุตั้งแต่ 9-12 ปี จำนวน 78 คน ดูรายการทีวี โดยรายการทีวีที่โชว์นั่นจะประกอบด้วย โฆษณาทั้งสิ้น 12 นาที แบ่งเป็นโฆษณาอาหารฟาส์ตฟู้ด 6 นาที โฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารอีก 6 นาที เด็กที่เข้าร่วมในการศึกษานี้เป็นเด็กที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมของการเกิดโรคอ้วนโดยดูจากปริมาณไขมัน และยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน (Obesity associated (FTO) genes) ซึ่งสามารถใช้ประเมินว่าพวกเขามีเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนในอนาคต

“การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า นอกจากสมองส่วนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการตอบสนองการให้รางวัลตัวเอง ในเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนจะมีขนาดใหญ่กว่าเด็กที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อการเกิดโรคอ้วนน้อยแล้ว และยังตอบสนองต่อโฆษณาอาหารฟาสฟู้ดมากกว่าด้วย!”

โฆษณาในทีวีเน็ตเวิร์กที่เด็กๆดู หนึ่งในสามนั้นเป็นโฆษณาอาหารพร้อมทาน จากการศึกษาก่อนหน้า พวกเรามีข้อมูลว่า เด็กที่มียีนส์ที่จะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารมากเกินทั้งๆ ที่พวกเขาไม่มีความหิว หลังจากเห็นโฆษณาอาหารทางทีวี ผลการสแกนสมองได้บอกกับเราแบบนั้น ฉะนั้นการโฆษณาอาหารฟาสฟู้ดทางโทรทัศน์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เด็กเหล่านี้กินมากเกินไป และเป็นโรคอ้วนได้ง่ายในที่สุด

Diane Gilbert-Diamond ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาประจำโรงเรียนแพทยศาสตร์ Darthmouth’s Geisel school of medicine และสมาชิกศูนย์มะเร็ง Norris Cotton ผู้ควบคุมการวิจัยกล่าวว่า เด็กๆเหล่านี้ มีจะตอบสนองการสิ่งกระตุ้นที่เป็นอาหารได้ง่าย ดังนั้นการจำกัดการโฆษณาอาหารอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ ช่วยหยุดการเกิดโรคอ้วนในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง

  • Genetic risk for obesity predicts nucleus accumbens size and resposivity to real-world food cues, Kritina M. Rapuano, Amanda L. Zieselman, William M. Kelley, James D. Sargent, Todd F. Heatherton, and Diane Gilbert-Diamond, PNAS, doi: 10.1073/pnas. 1605548113, publised online 19 December 2016.
Copyright © 2016. Whatdidsheeat?
X