• LOGIN
  • No products in the cart.

[พื้นที่โฆษณา]

เว็บไซต์ เมื่อวานป้าทานอะไร? (http://www.whatdidsheeat.in.th) เปิดรับสปอนเซอร์เว็บไซต์จากหน่วยงาน/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบของบทความ Advertorial ให้ความรู้แก่ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย (นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร โภชนากร) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Advertorial content 1 บทความ (1-2 หน้ากระดาษ A4) ถาวร สามารถเข้าถึงได้จากหมวด Advertorial โดยจะอยู่ในรูปแบบของ content จากทางหน่วยงาน/ธุรกิจ หรือ content ที่เขียนโดยทีมงาน She Academy ทั้งนี้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายละเอียดเนื้อหา content ก่อนเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์
  • Share บนเพจ facebook ของเว็บไซต์ (http://www.facebook.com/whatdidsheeat) 1 ครั้ง
  • Graphic link บนหน้าแรกของเว็บไซต์ She Academy เป็นเวลา 1 เดือน [บริเวณ Advertorial] หลังจากนั้นจะขึ้นแบบ random [ในส่วนของ Advertorial Tab ตรงกลาง] ซึ่งจะเป็นการสุ่มบทความที่เป็น Advertorial มานำเสนอ
  • Graphic Logo ของบริษัทที่สนับสนุน [บริเวณ Sponsors] เป็นเวลา 1 เดือน

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ admin@whatdidsheeat.in.th

March 17, 2016
Copyright © 2016. Whatdidsheeat?
X