• LOGIN
  • No products in the cart.

นอนน้อย (อยาก)หวานมาก! เวลานอนที่น้อยลงส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน

ป้าเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยอดหลับอดนอนจะเคยประสบปัญหาว่า คืนไหนที่นอนน้อยจะรู้สึกอยาก รับประทานอาหารรสหวานอย่างกาแฟรสชาติเข้มข้น หอมๆ หวานๆหลายๆ แก้ว เคยสงสัยไหมคะว่า ทำไม?

จากการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ค้นพบว่าในกลุ่มคน ที่มีเวลานอนไม่มากกว่า 5 ชั่วโมง จะเลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนรสชาติหวาน อย่างเช่น น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มชูกำลังมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะ แม้จะยังบอกไม่ได้อย่างแน่ชัดว่าการที่ คนอดนอนเหล่านี้ เลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนรสชาติหวานเพิ่มขึ้นนั่นเป็นเพราะว่า พวกเขานอนน้อยจึงต้องการเครื่องดื่ม กาเฟอีนเพื่อให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า หรือ การดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้เป็นสาเหตุให้พวกเขานอนได้น้อย   ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งคู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์ Aric A. Prather แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก คิดว่ามันน่าจะมีปัจจัยที่คอยส่งเสริมวงจรกันและกัน ระหว่าง “การนอนไม่พอ – การดื่มเครื่องดื่มรสหวาน” ทำให้การหยุดวงจรพฤติกรรมการบริโภคหวานกลายเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งที่งาน วิจัยนี้ได้บอกคือ

“การนอนหลับที่ดีขึ้นและเพียงพอ มีผลช่วยหยุดวงจรนี้และช่วยลดการบริโภค น้ำตาลซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพมากกว่า”

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานกับโรคที่เกี่ยวกับ ระบบเมตาบอลิก ได้แก่กลุ่มอาการ น้ำตาลในเลือดสูง มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง กลุ่มอาการเหล่านี้ เป็นความเสี่ยงหนึ่ง ของการเกิดโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 รวมทั้งปัญหาการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ นี้ก็ส่งผลเสียต่อการเกิดโรคทางเมตาบอลิกเช่นกัน

นอกจากนี้ มีการศึกษาที่พบว่าเด็กวัยโรงเรียนที่พักผ่อนน้อย จะเลือกดื่มน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่ม รสหวานระหว่างวันมากขึ้น และเพื่อที่จะเข้าใจรูปแบบชีวิตของประชากรวัยผู้ใหญ่ Prather  และทีมวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี 2005- 2012 ในผู้เข้าร่วมงานวิจัย 18779 คน จากผลการสำรวจ ด้านสุขภาพและโภชนาการประจำชาติ (NHANES : Natiaonl Health and Nutrition Survey) ศึกษาลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารและภาวะสุขภาวะจากกลุ่มประชากรตัวแทนประเทศสหรัฐอเมริกาจากข้อมูลของ ศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลระยะเวลานอนที่ผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละคนนอนในช่วงสัปดาห์ทำงาน
  • การบริโภคเครื่องดื่มต่างๆ ทั้งเครื่องดื่มรสหวานแบบมีกาเฟอีนหรือไม่มีกาเฟอีน น้ำผลไม้ เครื่องดื่มรสชาติหวานจากน้ำตาลสังเคราะห์ กาแฟดำ ชา หรือน้ำเปล่า

หลังจากผู้วิจัยทำการปรับข้อมูลปัจจัยทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งตัวแปรทางสุขภาพที่อาจจะส่งผล ต่อการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานและการนอนหลับที่ต้องการศึกษา พวกเขาพบว่า กลุ่มคนที่นอนโดยเฉลี่ย 5 ชั่วโมง หรือน้อยกว่านั้น มีการดื่มเครื่องดื่มรสหวานที่มีกาเฟอีนมากกว่าคนที่มีระยะการนอน7-8 ชั่วโมงต่อคืน กว่า 21 % และคนที่นอนเฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมงต่อคืนมีการดื่มเครื่องดื่มรสหวานที่มีกาเฟอีนมากขึ้น 11% ที่สำคัญคือระยะเวลาการนอนไม่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคน้ำผลไม้ ชา หรือเครื่องดื่มสุขภาพ

คุณ Pather ได้ให้ข้อมูลของการศึกษาก่อนหน้า การพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้มีความอยากอาหาร มากขึ้น โดยเฉพาะความอยากอาหารที่มีรสหวานและมัน แต่ถึงอย่างนั้นผลการศึกษาที่ได้มาก็ยัง ไม่สามารถระบุได้ว่า การบริโภคเครื่องดื่มรสชาติหวานที่มีกาเฟอีนทำให้การนอนพักผ่อนเปลี่ยนไป หรือการอดนอนทำให้บริโภคเครื่องดื่มรสชาติที่มีกาเฟอีนเพิ่มขึ้นจึงยังไม่สามารถสรุปว่าสิ่งใดเป็นเหตุหรือสิ่งใดเป็นผลได้ ข้อมูลจำนวนระยะเวลาในการนอนที่นำมาศึกษาเป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานของ ผู้เข้าร่วมการศึกษาซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรง  ควรมีการวัดระยะเวลาและคุณภาพการนอนหลับ เพิ่มเติม  และต้องใช้การศึกษาในระยะยาวเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานต่าง ก็ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การเพิ่มระยะเวลาและคุณภาพในการนอนหลับอาจเป็นวิธีการดูแลสุขภาพ แบบใหม่ที่ได้ผลในผู้ที่มีสุขภาพดีแต่มีการบริโภคเครื่องดื่มรสชาติหวานเป็นจำนวนมาก

อ้างอิง

University of California – San Francisco. “Shorter sleep linked to sugar-sweetened drink consumption: Treating sleep deprivation could potentially help reduce sugar intake.” ScienceDaily. ScienceDaily, 9 November 2016.

Copyright © 2016. Whatdidsheeat?
X