• LOGIN
  • No products in the cart.

ฟันธง!! ซุปไก่สกัดช่วยเรื่องความจำจริงหรือไม่ !?

ต่อให้ดื่มหรือไม่ดื่มซุปไก่สกัด การทำงานของสมองด้านความจำหรือระบบประสาทรับรู้ไม่ได้แตกต่างกัน การบริโภคซุปไก่สกัดจะช่วยเรื่องความจำ เป็นการกล่าวที่เกินจริง

ซุปไก่สกัด ถูกจัดว่าเป็นอาหารบำรุงกำลังชนิดหนึ่งในตำรับยาซึ่งมาจากศาสตร์และความรู้ทางยาของจีน ซึ่งมักตุ๋นเพื่อให้เป็นยาบำรุงกำลังกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือคนที่ต้องการพลังงาน กระนั้นก็มีการต่อยอดว่า หากซุปไก่สกัดหรือตุ๋นมีประโยชน์แบบนี้ มันก็อาจจะมีสรรพคุณอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกก็เป็นได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การบำรุงสมองและความจำ

เคยมีการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณของซุปไก่สกัดว่า “สามารถช่วยเรื่องความจำ การทำงานของสมอง รวมถึงการลดความอ่อนล้าของสมอง” ได้ ถึงขนาดมีการทำการทดลองวิจัยเพื่อศึกษาผลของการบริโภคซุปไก่สกัดที่มีต่อการทำงานของสมองและความจำเลยทีเดียว

 

มีผลงานระดับ meta-analysis หรือการวิจัยชนิดที่รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูลวิจัยทั่วไป แล้วมาวิเคราะห์หาผลการศึกษาที่แท้จริงด้วยสถิติขั้นสูง ซึ่งวิธีนี้จะลดอคติ (Bias) ที่อาจเกิดขึ้นในงานวิจัยแต่ละชิ้นได้ ซึ่งงานวิจัย Meta-analysis ที่หยิบมาเล่าวันนี้มีหัวข้อว่า “ผลการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์อภิมาณ (meta-analysis) ของผลการศึกษาเกี่ยวกับซุปไก่สกัดที่มีต่อการทำงานด้านการประสาทรับรู้ของสมอง” โดย Siew Li Teoh และคณะ ซึ่งได้คัดเอางานวิจัยคุณภาพดีออกมาได้ทั้งหมดรวม 7 การศึกษา และได้ผลสรุปว่า จากผลการวิจัยที่เข้าข่ายทดสอบการทำงานของระบบประสาทรับรู้ภายหลังจากบริโภคซุปไก่ที่สกัด (ทั้งแบบสกัดสด ตุ๋นออกมาหรือวิธีต่างๆ) นั้นพบว่า จะดื่มหรือไม่ดื่มก็ไม่ได้แสดงผลการทดสอบที่แตกต่างกันออกมา หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไม่ได้ช่วยเสริมการทำงานของสมองด้านประสาทรับรู้ และผลการทดสอบเรื่องความจำพบว่า ซุปไก่สกัดไม่ได้ช่วยเรื่องพัฒนาความจำให้ดีกว่าอีกกลุ่มที่ไม่ได้บริโภค เรียกได้ ซดซุปไก่หวังผลให้คล่องคอ ทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นก็พอครับ

ถามว่าซุปไก่สกัดมีประโยชน์ไหม ? อย่างหนึ่งที่ได้รับแน่นอนคือ โปรตีน แต่มีปริมาณเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งอาหารโปรตีนประเภทอื่นๆ

แม้ซุปไก่จะดูดซึมได้ง่ายกว่าและไวกว่าการเคี้ยวเนื้อไก่ แต่ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นด้วย หากคุณเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นตัวก็ถือว่าเหมาะสมกัน แต่ถ้าเป็นคนสุขภาพดีก็ไม่จำเป็นต้องซื้อมาบริโภคก็ได้ ส่วนการซื้อฝากหรือเยี่ยมผู้ป่วยก็สามารถทำได้เพราะการบริโภคซุปไก่ก็ถือว่าเป็นสารอาหารที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยได้บ้าง

จากงานวิจัยดังกล่าวจะได้ข้อสรุปว่าต่อให้ดื่มหรือไม่ดื่มซุปไก่สกัดก็ตาม การทำงานของสมองไม่ว่าจะเป็นด้านความจำหรือการตอบสนองของระบบประสาทรับรู้นั้นก็ไม่ได้แตกต่างกัน อีกนัยหนึ่งคือ การกล่าวอ้างว่าการบริโภคซุปไก่สกัดนั้นจะช่วยเรื่องความจำ ออกจะเป็นการกล่าวอ้างที่เกินจริงไปหน่อย”

อ้างอิง

  • Siew Li Teoh, Suthinee Sudfangsai, Pisake Lumbiganon, Malinee Laopaiboon, Nai Ming Lai, and Nathorn Chaiyakunapruk. Review: Chicken Essence for Cognitive Function Improvement: A Systematic Review andMeta-Analysis. Nutrients (2016), 8, 57; doi:10.3390/nu8010057
Copyright © 2016. Whatdidsheeat?
X